{ "user": { "type": "identify", "data": { "id":"None", "user":{ "name": " ", "email": "d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e", "signupDate": "", "permission": "no" } } }, "page": { "type": "page Viewed", "data": "" } }

Kişisel Verilerin Korunması

Kişisel Verilerin Korunması

AYDINLATMA METNİ

İşbu Aydınlatma Metni’nde, kişisel verilerinizin, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve ilgili mevzuata uygun olarak, veri sorumlusu EHM MAĞAZACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (“ENGLISH HOME”) nezdinde işlenmesine ilişkin esaslar aşağıda belirtilmiştir.  

 

1. Veri Sorumlusu ve Temsilcisi

Kişisel verileriniz mevcut teknolojinin gerekleri uyarınca veri sorumlusu ENGLISH HOME tarafından KVKK hükümlerine uygun olarak ve aşağıda açıklanan çerçevede elde edilebilecek, kaydedilebilecek, muhafaza edilebilecek, açıklanabilecek, mevzuatın izin verdiği ölçüde 3. kişilere aktarılabilecek veya diğer şekillerde işlenebilecektir.

 

2. Kişisel Verilerin İşlenme Amacı ve Hukuki Sebepleri

ENGLISH HOME tarafından sunulan faaliyetler kapsamında gerçekleştirilecek tüm işlemlerde toplanan kişisel veriler pazarlama süreçlerinde kullanılmak adına ve ENGLISH HOME faaliyetlerinin hukuka uygun olarak yürütülmesi için işlenmektedir.

 

Söz konusu kişisel bilgiler, işbu Aydınlatma ve Metni’ne kişisel veri sahibi tarafından verilen onay doğrultusunda

 

 • kampanya bildirimleri,
 • yeni ürün duyuruları ve çapraz alışveriş fırsatlarının paylaşılması amacı dahil olmak üzere ürün ve/veya hizmetlerin tanıtımı,
 • promosyonu, kişiye özel kampanya,
 • reklam,
 • hedefleme,
 • analiz,
 • web sitesi/mobil uygulamalar üzerinden alışveriş yapanın/yaptıranın kimlik bilgilerini teyit etmek,
 • iletişim için adres ve diğer gerekli bilgileri kaydetmek,
 • gerekli bilgilendirmeleri yapabilmek,
 • elektronik (internet/mobil vs.) veya kağıt ortamında işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek,
 • mesafeli satış sözleşmesi ve Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un ilgili maddeleri tahtında akdettiğimiz sözleşmeler uyarınca üstlenilen yükümlülükleri ifa etmek,
 • kamu güvenliğine ilişkin hususlarda talep halinde ve mevzuat gereği kamu görevlilerine bilgi verebilmek,
 • yasal yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek ve yürürlükteki mevzuattan doğan haklarımızı kullanabilmek

 

için işlenebilecek, saklanabilecek ve bu kapsamda hizmet alınan üçüncü kişiler dahil ENGLISH HOME iş ortakları ve tedarikçileri, hukuken yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile özel hukuk tüzel kişileriyle paylaşılabilecektir.

 

3. Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, ENGLISH HOME tarafından yukarıda belirtilen amaçlarla kullanılmak üzere şubeler, web sitesi üyelik bilgileri ve web sitelerine yerleştirilmiş çerezler yoluyla toplanabilmektedir. Kişisel verileriniz Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında işbu Aydınlatma Metni’nde belirtilen amaçlarla işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

 

4. Veri İşleyene ve Veri Sorumlusuna Başvuru Yolları

Kanun’un 11. maddesi uyarınca, ENGLISH HOME’a başvurarak, kişisel verilerinizin kullanılmasına ilişkin veri talep etme hakkına sahipsiniz.

 


5. Veri İşleme Sürecine İlişkin Haklarınız

Yukarıda belirtilen prosedür takip edilerek gerçekleştirilen başvurunun reddedilmesi, verilen cevabın yetersiz bulunması veya süresinde başvuruya cevap verilmemesi hâllerinde; cevabın tebliğini takiben otuz ve her hâlde başvuru tarihinden itibaren altmış gün içinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na şikâyette bulunma hakkı mevcuttur. Ancak başvuru yolu tüketilmeden şikâyet yoluna başvurulamaz.