SATIN ALMA SÜREÇLERİ KAPSAMINDA KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE YÖNELİK ENGLISH HOME AYDINLATMA METNİ

 

EHM Mağazacılık Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (“ENGLISH HOME”) olarak kişisel verilerinizin korunmasına değer veriyor, dolayısıyla sizin de aynı hassasiyeti göstermenizi bekliyoruz. Bu sebeple hangi kişisel verilerinizi ne amaçla kullandığımızı detaylarıyla anlatan bu metni okumanız, bunların idari ve teknik güvenliğinden “Veri Sorumlusu” sıfatıyla sorumlu olan ENGLISH HOME’un yükümlülüklerini net bir şekilde anladığınızı göstermeniz bizim için çok önemlidir.

 

Neden bu metni okuyorum?

 

7 Nisan 2016 tarihinde yürürlüğe giren 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun (“KVKK”) 10. maddesi, kişisel verileri işlenen (kullanılan) kişilerin (KVKK’da ilgili kişi olarak ifade edilmektedir) bu verileri kullanan “Veri Sorumlusu” tarafından bilgilendirilmesini zorunlu kılmaktadır. Bizler de Veri Sorumlusu olarak sizler hakkında işleyeceğimiz kişisel verilerle ilgili bilgilendirildiğinizi ispat etmek durumundayız.

 

Kullanılan kişisel verileriniz neler olup hangi yollarla elde edilmektedir?

 

ENGLISH HOME olarak aydınlatma metni kapsamındaki kişisel verilerinizi, internet sitemiz veya mobil uygulamamız üzerinden satın alma işlemini gerçekleştirmenizle birlikte dijital yollarla (KVKK’da “otomatik olan” yöntem şeklinde ifade edilmektedir.) elde etmekteyiz. Elde edilen kişisel verilerinizin neler olduğu ve elde etmemizin hukuki sebebi aşağıda açıklanmıştır:

 

Veri Kategorisi

İşlenen Kişisel Verileriniz

Elde Etme Hukuki Sebebi

Kimlik Verisi

Adınız ve soyadınız

Belirtilen bilgileriniz, Mesafeli Satış Sözleşmesi’nin kurulması vasıtasıyla, sözleşmenin kurulması ve yerine getirilmesiyle doğrudan doğruya ilgili olan, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması hukuki sebebiyle elde edilmektedir.

İletişim Verisi

Telefon numaranız, e-posta adresiniz, fatura ve teslimat adresiniz

Hukuki İşlem Verisi

Mesafeli Satış Sözleşmesi kabul ile onay tarihi bilgileriniz, Ön Bilgilendirme Koşullarına yönelik bilgilendirildiğinize dair kayıtlarınız, Aydınlatma Metnini okuyup anladığınız yönünde kayıtlarınız

Belirtilen bilgileriniz, Mesafeli Satış Sözleşmesinin kurulması ve Aydınlatma Metnini okuyarak anladığınız yönündeki kaydın oluşturulması vasıtasıyla, işlemenin hukuki yükümlülüğümüzün yerine getirilebilmesi için zorunlu olması hukuki sebebiyle elde edilmektedir.

Müşteri İşlem Verisi

Teslimat ve kargo bilgileriniz, siparişinize dahil ettiğiniz ürün bilgileriniz, iade işlemlerinize ve taleplerinize ilişkin kayıtlar

Belirtilen bilgileriniz, satın alma işlemlerini yürütmeniz vasıtasıyla, sözleşmenin kurulması ve yerine getirilmesiyle doğrudan doğruya ilgili olan, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması hukuki sebebiyle elde edilmektedir.

Finansal Veri

Tutar ve ödemeye ilişkin bilgileriniz, fatura bilgileriniz

Pazarlama Verisi

Kampanya katılım bilgileriniz, kampanya kullanım detayları 

 

Kupon kullanımınıza ilişkin bilgiler

Belirtilen bilgileriniz, ENGLISH HOME internet sitemize ve mobil uygulamamız vasıtasıyla yararlandığınız kampanya ve kuponlar vasıtasıyla temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla hukuken geçerli sayılan menfaatlerimizin yerine getirilebilmesi için işlemenin zorunlu olması hukuki sebebiyle elde edilmektedir.

 

Elde edilen kişisel verileriniz hangi amaçla ve hukuki sebeple kullanılmaktadır?

 

ENGLISH HOME tarafından aşağıda yer verilen tabloda, aydınlatma yükümlülüğünün yerine getirildiği faaliyet kapsamında gerçekleştirilen kişisel veri işleme amaçları detaylandırılmıştır. Her bir kişisel veri işleme amacı, amaç kapsamında kullanılan kişisel veri kategorileri ve ilgili hukuki sebep ile eşleştirilmiştir. 

 

Kişisel Veri İşleme Amacı

İlgili Kişisel Veri Kategorisi

İşleme Hukuki Sebebi

 • Mesafeli Satış Sözleşmesinin kurulması ve Ön Bilgilendirmenin sağlanması amacıyla,
 • Kimlik,
 • İletişim,
 • Hukuki İşlem

 

kategorilerindeki verileriniz,

Sözleşmenin kurulması ve yerine getirilmesiyle doğrudan doğruya ilgili olan, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması hukuki sebebiyle işlenmektedir.

 • Satış sözleşmesinden kaynaklanan hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi amacıyla,
 • Kimlik,
 • İletişim,
 • Müşteri İşlem

 

kategorilerindeki verileriniz,

 • Ödeme kanalı ve tahsilata ilişkin kayıtların oluşturulabilmesi,
 • Ödeme işlemlerinin gerçekleştirilebilmesi amacıyla,
 • Kimlik,
 • Finansal

 

kategorilerindeki verileriniz,

 • ·     Kargo süreçlerinin yönetilebilmesi ve sipariş takip hizmetlerimizin size sunulabilmesi amacıyla,
 • Kimlik,
 • İletişim,
 • Müşteri İşlem

 

kategorilerindeki verileriniz,

 • İletişim bilgilerinizin güncelliğinin sağlanması ve teyit edilmesi amacıyla,
 • Kimlik,
 • İletişim
 • ·      İşlem Güvenliği

 

kategorilerindeki verileriniz,

İşlemenin hukuki yükümlülüğümüzün yerine getirilebilmesi için zorunlu olması hukuki sebebiyle işlenmektedir.

 • Bilgilendirme iletişimlerinin sağlanması amacıyla,
 • Kimlik,
 • İletişim,
 • Hukuki İşlem

 

kategorilerindeki verileriniz,

 • Aydınlatma yükümlülüğünün yerine getirildiğinin kaydedilmesi amacıyla,
 • Kimlik,
 • Hukuki İşlem

kategorilerindeki verileriniz,

 • Ürün iadesi ve sipariş iptali işlemlerinin gerçekleştirilebilmesi amacıyla,
 • Kimlik,
 • İletişim,
 • Finans,
 • Müşteri İşlem

 

kategorilerindeki verileriniz,

 • Hukuk işlerinin takip edilmesi ve yürütülmesi amacıyla,
 • Kimlik
 • İletişim
 • Hukuki İşlem

 

kategorilerindeki verileriniz,

Bir hakkın korunması, kullanılması ve tesisi için işlemenin zorunlu olması hukuki sebebiyle işlenmektedir.

 • ·     Kampanya ve promosyon kullanımlarınıza yönelik kayıtların oluşturulması amacıyla
 • Müşteri İşlem,
 • Pazarlama

 

kategorilerindeki verileriniz,

Temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla hukuken geçerli sayılan menfaatlerimizin yerine getirilebilmesi için işlemenin zorunlu olması hukuki sebebiyle işlenmektedir.

 

Kişisel verileriniz başkalarına aktarılıyor mu? 

 

Evet, kişisel verilerinizi özetle iş ortaklarımıza, resmî kurumlara, denetçilerimize, avukatlarımıza, mali müşavirlerimize aktarmak durumunda kalabiliyoruz. Ancak aktarımı yalnızca belirli amaçlar çerçevesinde ve bilginiz dahilinde yapıyoruz. Dolayısıyla kişisel verileriniz;

 

 • İnternet sitemiz ve mobil uygulamamız aracılığıyla size hizmetlerimizi sunmak, sunduğumuz hizmetlerin kalitesini arttırmak, teknik altyapıyı sağlamak ile destek ve kontrolleri yürütülmek amacıyla bu konuda anlaşmalı olduğumuz tedarikçilerimize ve hizmet sağlayıcılarımıza,
 • İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, ürün tedarikinin ve dağıtımının sağlanması, ödeme işlemlerinin yürütülmesi, iade ve kargolama süreçlerinin yürütülmesi ve bu kapsamdaki iş süreçlerinin takibi amacıyla konuyla ilgili tedarikçilerimize ve hizmet sağlayıcılarımıza,
 • Yetkili kurum ve kuruluşların talep etmesi halinde mevcut kanuni yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi amacıyla; düzenleyici ve denetleyici kurumlara ve kanunlarda açıkça kişisel verileri talep etmeye yetkili olan kamu kurum veya kuruluşlarına, 
 • Hukuk işlerinin takibi amacıyla birlikte çalışmakta olduğumuz yasal takip süreçleri ile ilgili zorunlu kişilere ve hukuki danışmanlarımıza,

 

 aktarılmaktadır.

 

KVKK size hangi hakları veriyor?

 

KVKK size kişisel verileriniz üzerinde kontrol sağlayabilmeniz amacıyla, (a) kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme; (b) işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, (c) işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme; (d) varsa yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme; (e) kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme; (f) kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme gibi ve bunlarla sınırlı olmamak üzere bir çok hak sağlamaktadır. Bu hakların tamamını ve detaylarını KVKK’nın 11. maddesinde bulabilirsiniz.

 

Haklarınızı nasıl kullanabilirsiniz?

 

Belirtilen haklarınızı kullanmak isterseniz taleplerinizi bize yazılı olarak (örneğin ihtarname veya iadeli taahhütlü mektup vasıtasıyla) veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da bize daha önce bildirdiğiniz ve sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresinizi kullanmak suretiyle iletebilirsiniz.

 

 Teyit edilmesini rica ederiz.

 Yer verdiğimiz metin, Kişisel Verileri Koruma Kurulunca kullanılan metinlerden alıntılanmıştır.

 

Şirketimizin talep etmesi halinde ve tavsiye ettiğimiz üzere, bu kısımda ilgili kişilerin başvurularını daha kolay iletebilmeleri adına şirketin açık adresi, KVKK amacına özgülenmiş e-posta adresi, KEP adresi gibi bilgiler konumlandırılabilecektir.

cultureSettings.RegionId: 0 cultureSettings.LanguageCode: TR