DOĞUM TARİHİ VE CİNSİYET BİLGİLERİNE YÖNELİK AYDINLATMA METNİ

 

EHM Mağazacılık Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (“ENGLISH HOME”) olarak kişisel verilerinizin korunmasına değer veriyor, dolayısıyla sizin de aynı hassasiyeti göstermenizi bekliyoruz. Bu sebeple hangi kişisel verilerinizi ne amaçla kullandığımızı detaylarıyla anlatan bu metni okumanız, bunların idari ve teknik güvenliğinden “Veri Sorumlusu” sıfatıyla sorumlu olan ENGLISH HOME’un yükümlülüklerini net bir şekilde anladığınızı göstermeniz bizim için çok önemlidir. 

 

Neden bu metni okuyorum?

 

7 Nisan 2016 tarihinde yürürlüğe giren 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun (“KVKK”) 10. maddesi, kişisel verileri işlenen (kullanılan) kişilerin (KVKK’da ilgili kişi olarak ifade edilmektedir) bu verileri kullanan “Veri Sorumlusu” tarafından bilgilendirilmesini zorunlu kılmaktadır. Bizler de Veri Sorumlusu olarak sizler hakkında işleyeceğimiz kişisel verilerle ilgili bilgilendirildiğinizi ispat etmek durumundayız.

 

Kullanılan kişisel verileriniz neler olup hangi yollarla elde edilmektedir?

 

ENGLISH HOME olarak aydınlatma metni kapsamındaki kişisel verilerinizi, ENGLISH HOME üyeliğiniz dahilinde doğum tarihi ve cinsiyet verilerinizi bizlerle paylaşmayı tercih etmenizle birlikte dijital yollarla (KVKK’da “otomatik olan” yöntem şeklinde ifade edilmektedir.) elde etmekteyiz. Elde edilen kişisel verilerinizin neler olduğu ve elde etmemizin hukuki sebebi aşağıda açıklanmıştır:

 

Veri Kategorisi

İşlenen Kişisel Verileriniz

Elde Etmenin Hukuki Sebebi

Kimlik Verisi

Açık rızanızın varlığı halinde doğum tarihiniz, cinsiyetiniz

Doğum tarihi ve cinsiyet bilgileriniz, ilgili bilgilerin tarafınızca doldurulması vasıtasıyla açık rızanızın varlığı hukuki sebebiyle elde edilmektedir.

Müşteri İşlem Verisi

Müşteri numaranız ve müşteri profili bilgileriniz

Belirtilen bilgileriniz, internet sitemiz ve mobil uygulamamızdan yapmış olduğunuz alışverişler vasıtasıyla temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla hukuken geçerli sayılan menfaatlerimizin yerine getirilebilmesi için işlemenin zorunlu olması hukuki sebebiyle elde edilmektedir.

Pazarlama Verisi

Kampanya katılım bilgileriniz, kampanya kullanım detayları, faydalandığınız indirimlere ait bilgiler ve kodlar

 

Aktif olan ve kullanılmış kuponlarınıza ilişkin bilgiler, alışverişlerinizdeki ürün ve kategori tercihleriniz

Belirtilen bilgileriniz, ENGLISH HOME mağazalarında üye olmanızla birlikte tarafınıza kampanyalar ve indirimler tanımlamamız, aktif olan ve kullanılmış kuponlarınıza ilişkin bilgiler ise kupon kullanmanız, daha önce yapmış olduğunuz alışveriş tercihlerinize ilişkin bilgiler alışverişlerinizi tamamlamanız ve yapmış olduğunuz işlemler vasıtasıyla temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla hukuken geçerli sayılan menfaatlerimizin yerine getirilebilmesi için işlemenin zorunlu olması hukuki sebebiyle elde edilmektedir.

 

Elde edilen kişisel verileriniz hangi amaçla ve hukuki sebeple kullanılmaktadır?

 

ENGLISH HOME tarafından aşağıda yer verilen tabloda, aydınlatma yükümlülüğünün yerine getirildiği faaliyet kapsamında gerçekleştirilen kişisel veri işleme amaçları detaylandırılmıştır. Her bir kişisel veri işleme amacı, amaç kapsamında kullanılan kişisel veri kategorileri ve ilgili hukuki sebep ile eşleştirilmiştir.

 

Kişisel Veri İşleme Amacı

İlgili Kişisel Veri Kategorisi

İşleme Hukuki Sebebi

 • ·  Profilinizin özelleştirilmesi,
 • ·  Özel günlere yönelik tarafınıza fırsatların sunulabilmesi amaçlarıyla,
 • ·       Kimlik,
 • ·       Müşteri İşlem 

 

kategorilerindeki verileriniz,

Açık rızanızın varlığı hukuki sebebiyle işlenmektedir.

 • ·  Kampanya ve promosyon kullanımlarınıza yönelik kayıtların oluşturulması amacıyla,
 • ·        Kimlik,
 • ·        Müşteri İşlem,
 • ·        Pazarlama

 

kategorilerindeki verileriniz,

Temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla hukuken geçerli sayılan menfaatlerimizin yerine getirilebilmesi için işlemenin zorunlu olması hukuki sebebiyle işlenmektedir.

 

Kişisel verileriniz başkalarına aktarılıyor mu? 

 

Evet, kişisel verilerinizi özetle iş ortaklarımıza, resmî kurumlara, denetçilerimize, avukatlarımıza, mali müşavirlerimize aktarmak durumunda kalabiliyoruz. Ancak aktarımı yalnızca belirli amaçlar çerçevesinde ve bilginiz dahilinde yapıyoruz. Dolayısıyla kişisel verileriniz;

 

 • İnternet sitemiz ve mobil uygulamamız aracılığıyla size hizmetlerimizi sunmak, sunduğumuz hizmetlerin kalitesini arttırmak, size özelleştirerek geliştirmek ve pazarlama faaliyetlerini yürütebilmek, teknik altyapıyı sağlamak ile destek ve kontrolleri yürütülmek amacıyla bu konuda anlaşmalı olduğumuz tedarikçilerimize ve hizmet sağlayıcılarımıza, 
 • Yetkili kurum ve kuruluşların talep etmesi halinde mevcut kanuni yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi amacıyla; düzenleyici ve denetleyici kurumlara ve kanunlarda açıkça kişisel verileri talep etmeye yetkili olan kamu kurum veya kuruluşlarına, 
 • Hukuk işlerinin takibi amacıyla birlikte çalışmakta olduğumuz yasal takip süreçleri ile ilgili zorunlu kişilere ve danışmanlarımıza,

 

 aktarılmaktadır.

 

KVKK size hangi hakları veriyor?

 

KVKK size kişisel verileriniz üzerinde kontrol sağlayabilmeniz amacıyla, (a) kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme; (b) işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, (c) işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme; (d) varsa yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme; (e) kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme; (f) kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme gibi ve bunlarla sınırlı olmamak üzere bir çok hak sağlamaktadır. Bu hakların tamamını ve detaylarını KVKK’nın 11. maddesinde bulabilirsiniz.

 

Haklarınızı nasıl kullanabilirsiniz?

 

Belirtilen haklarınızı kullanmak isterseniz taleplerinizi bize yazılı olarak (örneğin ihtarname veya iadeli taahhütlü mektup vasıtasıyla) veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da bize daha önce bildirdiğiniz ve sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresinizi kullanmak suretiyle iletebilirsiniz.

 Teyit etmenizi rica ederiz.

 Yer verdiğimiz metin, Kişisel Verileri Koruma Kurulunca kullanılan metinlerden alıntılanmıştır.

 

Şirketimizin talep etmesi halinde ve tavsiye ettiğimiz üzere, bu kısımda ilgili kişilerin başvurularını daha kolay iletebilmeleri adına şirketin açık adresi, kvkk amacına özgülenmiş e-posta adresi, KEP adresi gibi bilgiler konumlandırılabilecektir.

cultureSettings.RegionId: 0 cultureSettings.LanguageCode: TR