ENGLISH HOME TİCARİ ELEKTRONİK İLETİLER KAPSAMINDA İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERE YÖNELİK AYDINLATMA METNİ

 

EHM Mağazacılık Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (“ENGLISH HOME”) olarak kişisel verilerinizin korunmasına değer veriyor, dolayısıyla sizin de aynı hassasiyeti göstermenizi bekliyoruz. Bu sebeple hangi kişisel verilerinizi ne amaçla kullandığımızı detaylarıyla anlatan bu metni okumanız, bunların idari ve teknik güvenliğinden “Veri Sorumlusu” sıfatıyla sorumlu olan ENGLISH HOME’un yükümlülüklerini net bir şekilde anladığınızı göstermeniz bizim için çok önemlidir.

 

Neden bu metni okuyorum?

 

7 Nisan 2016 tarihinde yürürlüğe giren 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun (“KVKK”) 10. maddesi, kişisel verileri işlenen (kullanılan) kişilerin (KVKK’da ilgili kişi olarak ifade edilmektedir) bu verileri kullanan “Veri Sorumlusu” tarafından bilgilendirilmesini zorunlu kılmaktadır. Bizler de Veri Sorumlusu olarak sizler hakkında işleyeceğimiz kişisel verilerle ilgili bilgilendirildiğinizi ispat etmek durumundayız.

 

Kullanılan kişisel verileriniz neler olup hangi yollarla elde edilmektedir?

 

ENGLISH HOME olarak aydınlatma metni kapsamındaki kişisel verilerinizi, internet sitemiz ve mobil uygulamamız tarafından sunulan ticari elektronik ileti gönderimi hizmetini kabul etmenizle birlikte dijital yollarla (KVKK’da “otomatik olan” yöntem şeklinde ifade edilmektedir.elde etmekteyiz. Elde edilen kişisel verilerinizin neler olduğu ve elde etmemizin hukuki sebebi aşağıda açıklanmıştır: 

 

Veri Kategorisi

İşlenen Kişisel Verileriniz

Elde Etme Hukuki Sebebi

Kimlik Verisi

Adınız ve soyadınız

Belirtilen bilgileriniz, ticari elektronik ileti onayı vermeniz vasıtasıyla hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi için işlemenin zorunlu olması hukuki sebebiyle elde edilmektedir.

İletişim Verisi

Telefon numaranız, e-posta adresiniz

Hukuki İşlem Verisi

Ticari elektronik ileti gönderimine ilişkin onay ve ret kayıtlarınız 

Pazarlama Verisi

Tarafınıza gönderilen ticari elektronik ileti içerikleri, ticari elektronik ileti gönderim tarihi ve kaydı

 

Elde edilen kişisel verileriniz hangi amaçla ve hukuki sebeple kullanılmaktadır?

 

ENGLISH HOME tarafından aşağıda yer verilen tabloda, aydınlatma yükümlülüğünün yerine getirildiği faaliyet kapsamında gerçekleştirilen kişisel veri işleme amaçları detaylandırılmıştır. Her bir kişisel veri işleme amacı, amaç kapsamında kullanılan kişisel veri kategorileri ve ilgili hukuki sebep ile eşleştirilmiştir.

 

Kişisel Veri İşleme Amacı

İlgili Kişisel Veri Kategorisi

İşleme Hukuki Sebebi

 • ·  ENGLISH HOME tarafından ticari elektronik ileti gönderimine ilişkin onay ve/veya ret kayıtlarınızın işleme alınması,
 • ·  Onayınızın varlığı halinde gönderilen ticari elektronik iletilere yönelik kayıtların tutulması amaçlarıyla,
 • ·       Kimlik,
 • ·       İletişim,
 • ·       Hukuki işlem

 

kategorilerindeki verileriniz,

Hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi için işlemenin zorunlu olması hukuki sebebiyle işlenmektedir.

 • ·  Onayınızın varlığı halinde tarafınıza SMS ve e-posta yoluyla ticari elektronik ileti gönderilmesi amacıyla,
 • ·       Kimlik,
 • ·       İletişim,
 • ·       Hukuki işlem
 • ·       Pazarlama

 

kategorilerindeki verileriniz,

Temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla hukuken geçerli sayılan menfaatlerimizin yerine getirilebilmesi için işlemenin zorunlu olması hukuki sebebiyle işlenmektedir.

 

Kişisel verileriniz başkalarına aktarılıyor mu?

 

Evet, kişisel verileri özetle iş ortaklarımıza, resmî kurumlara, denetçilerimize, avukatlarımıza, mali müşavirlerimize aktarmak durumunda kalabiliyoruz. Ancak aktarımı yalnızca belirli amaçlar çerçevesinde ve bilginiz dahilinde yapıyoruz. Dolayısıyla kişisel veriler;

 

 • İnternet sitemiz ve mobil uygulamamız aracılığıyla size hizmetlerimizi sunmak, sunduğumuz hizmetlerin kalitesini arttırmak, teknik altyapıyı sağlamak ile destek ve kontrolleri yürütülmek amacıyla bu konuda anlaşmalı olduğumuz tedarikçilerimize ve hizmet sağlayıcılarımıza
 • Yetkili kurum ve kuruluşlarının talep etmesi halinde mevcut kanuni yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi amacıyla; düzenleyici ve denetleyici kurumlara ve kanunlarda açıkça kişisel verileri talep etmeye yetkili olan kamu kurum veya kuruluşlarına,
 • Hukuk işlerinin takibi amacıyla birlikte çalışmakta olduğumuz yasal takip süreçleri ile ilgili zorunlu kişilere ve danışmanlarımıza,
 • Ticari elektronik ileti gönderimi adına onay ve ret kayıtlarının yönetilmesine imkân tanıyan İleti Yönetim Sistemi’ne,
 • Ticari elektronik ileti gönderimine onay vermiş olmanız halinde tarafınıza ticari elektronik ileti gönderilmesi amacıyla toplu ileti gönderim hizmeti sağlayıcılara aktarılmaktadır.

 

KVKK bana hangi hakları veriyor?

 

KVKK, size ait kişisel veriler üzerinde kontrol sağlayabilmeniz amacıyla, (a) kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme; (b) işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, (c) işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme; (d) varsa yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme; (e) kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme; (f) kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme gibi ve bunlarla sınırlı olmamak üzere bir çok hak sağlamaktadır. Bu hakların tamamını ve detaylarını KVKK’nın 11. maddesinde bulabilirsiniz.

 

Haklarımı nasıl kullanabilirim?                                                      

 

Belirtilen hakları kullanmak isterseniz; taleplerinizi bize yazılı olarak (örneğin ihtarname veya iadeli taahhütlü mektup vasıtasıyla) veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da bize daha önce bildirdiğiniz ve sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresinizi kullanmak suretiyle iletebilirsiniz. 

 

 

cultureSettings.RegionId: 0 cultureSettings.LanguageCode: TR