TOM PAY TİCARİ ELEKTRONİK İLETİLERİ KAPSAMINDA İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİNİZE YÖNELİK AYDINLATMA METNİ

TOM Pay Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri Anonim Şirketi(“TOM Pay”) olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununa (“KVKK”) uyumluluk hususuna gerekli özeni göstermekte olup bu takdirde azami bütün önlemleri almaktayız. Bu sebeple hangi kişisel verilerinizi ne amaçla kullandığımızı detaylarıyla anlatan bu metni okumanız, kişisel verilerinizin idari ve teknik güvenliğinden “Veri sorumlusu” sıfatıyla sorumlu olan TOM Pay’in yükümlülüklerini net bir şekilde anladığınızı göstermeniz bizim için çok önemlidir. 

Neden bu metni okuyorum?

 

7 Nisan 2016tarihinde yürürlüğe giren 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 10. maddesi, kişisel verileri işlenen (kullanılan) kişilerin (KVKK’da ilgili kişi olarak ifade edilmektedir) bu verileri kullanan “Veri Sorumlusu” tarafından bilgilendirilmesini zorunlu kılmaktadır. Bizler de Veri Sorumlusu olarak sizler hakkında işleyeceğimiz kişisel verilerle ilgili bilgilendirildiğinizi ispat etmek durumundayız.

Kullanılan kişisel verileriniz neler olup hangi yollarla elde edilmektedir?

TOM Pay olarak aydınlatma metni kapsamındaki kişisel verilerinizi, tarafımızca ticari elektronik ileti gönderimine onay vermeniz halinde üyeliğiniz vasıtasıyla dijital yollarla (KVKK’da “otomatik olan” yöntem şeklinde ifade edilmektedir.) elde etmekteyiz. Elde edilen kişisel verilerinizin neler olduğu ve elde etme hukuki sebebi aşağıda açıklanmıştır:

Veri Kategorisi

İşlenen Kişisel Verileriniz

İşleme Hukuki Sebebi

Kimlik Verisi

Adınız ve soyadınız

TOM Pay tarafından tarafınıza ticari elektronik ileti gönderilmesine onay vermeniz halinde onayınıza ilişkin kayıtlar işlemenin kanunlarda öngörülmesi hukuki sebebiyle işlenmektedir.

İletişim Verisi

Telefon numaranız, elektronik posta adresiniz

TOM Pay tarafından tarafınıza ticari elektronik ileti gönderilmesine onay vermeniz halinde onayınıza ve onayınızın varlığı halinde ticari elektronik ileti gönderimlerine ilişkin kayıtlar işlemenin kanunlarda öngörülmesi hukuki sebebiyle işlenmektedir.

Hukuki İşlem Verisi

Ticari elektronik ileti gönderimine ilişkin onay ve ret kayıtlarınız, ticari elektronik ileti onay tarihi ve kaydı

TOM Pay tarafından ticari elektronik ileti gönderimine onay vermeniz halinde onayınıza ilişkin kayıtları işlemenin kanunlarda öngörülmesi hukuki sebebiyle işlenmektedir.

Pazarlama Verisi

Gönderilen ticari elektronik ileti içerikleri

   TOM Pay tarafından ticari elektronik ileti gönderimine onay vermeniz halinde gönderilen ticari elektronik ileti kayıtları işlemenin hukuki yükümlülüğümüzün yerine getirilmesi için zorunlu olması hukuki sebebiyle işlenmektedir.

Elde edilen kişisel verileriniz hangi amaçla ve hukuki sebeple kullanılmaktadır?

TOM PAY tarafından aşağıda yer verilen tabloda, aydınlatma yükümlülüğünün yerine getirildiği faaliyet kapsamında gerçekleştirilen kişisel veri işleme amaçları detaylandırılmıştır. Her bir kişisel veri işleme amacı, amaç kapsamında kullanılan kişisel veri kategorileri ve ilgili hukuki sebep ile eşleştirilmiştir.

Kişisel Veri İşleme Amacı

İlgili Kişisel Veri Kategorisi

İşleme Hukuki Sebebi

 • TOM PAY tarafından ticari elektronik ileti gönderimine ilişkin onay ve/veya ret kayıtlarınızın işleme alınması,

 • Onayınızın varlığı halinde gönderilen ticari elektronik iletilere yönelik kayıtların tutulması amaçlarıyla,

 • Kimlik,

 • İletişim,

 • Hukuki İşlem,


kategorilerindeki verileriniz,

Hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi için işlemenin zorunlu olması hukuki sebebiyle işlenmektedir.

 • Onayınızın varlığı halinde tarafınıza elektronik iletişim araçları yoluyla ticari elektronik ileti gönderilmesi amacıyla

 • İletişim,

 • Pazarlama,


kategorilerindeki verileriniz,

Temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla hukuken geçerli sayılan

Kişisel verileriniz başkalarına aktarılıyor mu?

Evet, ancak aktarımı yalnızca belirli amaçlar çerçevesinde ve bilginiz dahilinde yapıyoruz. Bu kapsamda kişisel verileriniz;

 • Yetkili kurum ve kuruluşların talep etmesi halinde mevcut kanuni yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi amacıyla yetkili kamu kurumları ve resmi mercilere,

 • Ticari elektronik ileti gönderimi adına onay ve ret kayıtlarının yönetilmesine imkân tanıyan İleti Yönetim Sistemi’ne,

 • Ticari elektronik ileti gönderimine onay vermiş olmanız halinde tarafınıza ticari elektronik ileti gönderilmesi amacıyla toplu ileti gönderim hizmeti sağlayıcılara

 • aktarılmaktadır.

KVKK bana hangi hakları veriyor? 

KVKK,size ait kişisel veriler üzerinde kontrol sağlayabilmeniz amacıyla, (a) kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme; (b) işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, (c) işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme; (d) varsa yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme; (e) kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme; (f) kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme gibi ve bunlarla sınırlı olmamak üzere bir çok hak sağlamaktadır. Bu hakların tamamını ve detaylarını KVKK’nın 11. maddesinde bulabilirsiniz.

Haklarımı nasıl kullanabilirim?

Belirtilen hakları kullanmak isterseniz; taleplerinizi TOM Pay’e yazılı olarak (örneğin ihtarname veya iadeli taahhütlü mektup vasıtasıyla) veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da TOM Pay’e daha önce bildirdiğiniz ve TOM Pay sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresinizi kullanmak suretiyle iletebilirsiniz.

Ticaret Sicil No: 289098-5 Mersis No: 0850065488900001
Ticaret Unvanı:Tom Pay Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş.
Adres: Burhaniye Mah. Nagehan Sok. No 1 Üsküdar / İstanbul
İnternet sitesinin adresi: www.tompay.com.tr
KEP adresi: [email protected] E-Posta : [email protected]

 

 

cultureSettings.RegionId: 0 cultureSettings.LanguageCode: TR