{ "user": { "type": "identify", "data": { "id":"None", "user":{ "name": " ", "email": "d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e", "signupDate": "", "permission": "no" } } }, "page": { "type": "page Viewed", "data": "" } }

EHM- Kişisel Veri - SMS AÇIK ONAY Formu

Formu indirmek için buraya tıklayın.

- KİŞİSEL VERİ İŞLENMESİ VE TİCARİ İLETİŞİM KURMA AÇIK ONAY/MUVAFAKAT FORMU -Ad-Soyad
Cep Telefon Numarası E-mail
Adres
: .......................................................................................... : .......................................................................................... : .......................................................................................... : ..........................................................................................
İndirimler, kampanyalar, ürün/hizmet ve aktiviteler ile ilgili pazarlama/ Ticari faaliyetler ve yasal zorunlulukların yerine getirilmesi kapsamında, incelenen AYDINLATMA FORMU’ na istinaden izin verilen iletişim kanalları ve Onaylar aşağıda işaretlendiği şekildedir.
ENGLİSH HOME’ un, TARAFIMA SMS(Kısa Mesaj) göndermesine onay veriyorum/muvafakat ediyorum. ENGLİSH HOME’ un, TARAFIMA e-mail göndermesine onay veriyorum/muvafakat ediyorum.
ENGLİSH HOME’ un, TARAFIMA Telefon ve Sesli Mesaj yolu ile ulaşılmasına onay veriyorum/muvafakat ediyorum.
KİŞİSEL VERİMİN İŞLENMESİNE AÇIK ONAY verilmesi kapsamında; ENGLİSH HOME tarafından sunulan faaliyetler kapsamında toplanan, herhangi bir şekilde tarafımdan paylaşılan, internet sitesine yerleştirilen çerezler(cookies) vasıtası ile elde edilen, iş bu izin onay formu ile tarafımdan verilmiş, satın aldığım ürünler, ürün sınıfları, alışveriş tercihlerim dahil, beyan etmiş olduğum kişisel bilgilerimin ve Kişisel verilerimin ENGLİSH HOME tarafından; kampanya bildirimleri, yeni ürün duyuruları ve çapraz alışveriş fırsatlarının paylaşılması, ürün ve/veya hizmetlerin tanıtımı, promosyonu, kişiye özel kampanya, reklam, hedefleme, analiz, web sitesi/mobil uygulamalar üzerinden alışveriş yapanın/yaptıranın kimlik bilgilerini teyit etmek, iletişim için adres ve diğer gerekli bilgileri kaydetmek, gerekli bilgilendirmeleri yapabilmek, elektronik (internet/mobil vs.) veya kağıt ortamında işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek, mesafeli satış sözleşmesi ve Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un ilgili maddeleri tahtında ticari ilişki ve akdettiğimiz sözleşmeler uyarınca üstlenilen yükümlülükleri ifa etmek, kamu güvenliğine ilişkin hususlarda talep halinde ve mevzuat gereği kamu görevlilerine bilgi verilmesi, yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi, yasal hakların kullanılması, ENGLİSH HOME tarafından yürütülen Ticari faaliyetlerin ve Ticari amaçların yasal mevzuat dairesinde ifası, bu bilgilerin depolanması amacı ile yurtiçinde ve yurt dışında kendi yada hizmet aldığı ifa yardımcılarına transfer edilmesine ve mevzuata uygun şekilde korunan sunucularda saklanmasına, AYDINLATMA FORMUNDA belirtildiği/tanımlandığı şekilde, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili mevzuat düzenlemeleri kapsamında Kişisel Verilerimin İŞLENMESİNE, açık onay veriyorum/muvafakat ediyorum. Aydınlatma metnini okudum ve bir nüshasını aldım, dilediğim zamanda bu veriler ile ilgili Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 11. Maddesi kapsamında(Aydınlatma formunda da belirtilen) talepte bulunabileceğimi, haklarımı biliyorum.
Müşteri; İş bu izin/muvafakatname kapsamında ENGLİSH HOME’ a verdiği izin/onay/muvafakatleri dilediği zamanda, kısmen yadatamamıileiptaletmekyadaKişiselverilerihususundabilgialmakistemesihalinde; 0................numaralıtelefonuarayabilir veya kvkk@englishhome.com.tr mail adresine e-posta gönderebilir veya www.englishhome.com adresinde mevcut Kişisel Verilerin Korunması başlıklı linki kullanabilir veya Veri sorumlusu temsilcisi ile iletişime geçebilir veya doğrudan mağazalara talebini yazılı şekilde iletebilir yada Yazılı Başvuru internet sitesinde mevcut iletişim adresine gönderilebilir veya KVK Kurulu tarafından belirtilecek sair iletişim/talep yöntemleri kullanabilir.
İş bu formun bir Nüshası ve AYDINLATMA Formu Tarafıma Verilmiştir. Ek- KVKK Aydınlatma Formu
Ad - Soyad/ İMZA ...../......./201.....